Shiseido Parlour the Harajuku

資生堂パーラー THE HARAJUKU

事業主: 資生堂パーラー
インテリアデザイン: 浦一也
オブジェ: 北 泰子
施工者: 綜合デザイン